JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätts mediegrupp

En mediegrupp har bildats på Svea hovrätt för att underlätta kontakten med journalister. I mediegruppen ingår nio domare med lång erfarenhet och kunskaper inom olika rättsområden.

Mediegruppen kommer att besvara frågor av allmän och principiell karaktär när media vill ha kontakt med Svea hovrätt. För specifika frågor om enstaka mål hänvisas alltjämt till de som dömer i det aktuella målet.

Satsningen på en mediegrupp är ett led i Svea hovrätts strävan att tillgängliggöra och förklara verksamheten i hovrätten. Hovrätten har en hemsida – www.svea.se - där regelbundna nyhetsuppdateringar sker. Nyheterna läggs även ut på hovrättens twitterkonto.

I särskilt uppmärksammade mål kan ni på hemsidan följa handläggningen steg för steg.

I mediegruppen ingår

Per Claréus Kerstin Elserth   Ulrika Stenbeck Gustavson Christina Jacobsson
Hovrättsrådet
Per Claréus
070-183 66 93
Hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt
08-561 673 15
Hovrättsrådet Kerstin Elserth
08-561 669 69
 

Hovrättsrådet Ulrika Stenbeck Gustavson
08-561 670 67

Hovrättsrådet Christina Jacobsson
08-561 670 97
 Katarina Påhlsson  Anne Kuttenkeuler  Carl-Gustaf Hagander  

Joakim Zetterstedt

 

Lagman Katarina Påhlsson
08-561 671 01

Hovrättsrådet Anne          
Kuttenkeuler
08-561 672 62
Tekniska rådet
Carl-Gustaf Hagander
(Mark- och miljööverdomstolen)
08-561 675 40 
  Hovrättsrådet Joakim Zetterstedt  (särskilt angående internationella straffrättsfrågor och frågor om internationellt straffrättsligt samarbete)
08-561 670 66

 

 

       
       Senast ändrad: 2016-01-11