JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Judgement concerning the rights to Entombed’s catalogue
[2018-11-15]   Stockholms tingsrätt
The Patent and Market Court has today delivered its judgement in a case concerning the exploitation of the Swedish death metal-band Entombed’s catalogue

Dom om rättigheter till Entombeds katalog
[2018-11-15]   Stockholms tingsrätt
Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat en dom i en tvist om exploateringen av death metal-bandet Entombeds album.

Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål rörande grova bedrägerier inom hemtjänsten
[2018-11-15]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om grova bedrägerier som begåtts inom ramen för verksamheten i ett privat hemtjänstföretag under åren 2012-2013....

En försäljning av en häst har inte ansetts ha samband med den näringsverksamhet som säljaren bedrivit
[2018-11-15]   Högsta domstolen
En säljare som drev näringsverksamhet har inte ansetts vara näringsidkare i konsumentköplagens mening vid försäljningen av en häst, eftersom avtalet med en...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-11-14]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Betydelsen av svenska konventionsåtaganden vid familjeåterförening.

Skillnaden mellan hovrätt och tingsrätt - nytt blogginlägg
[2018-11-13]   Södertörns tingsrätt
Gunilla Carle de Verdier har arbetat som domare i hovrätten för Västra Sverige och är numera domare hos oss på Södertörns tingsrätt sedan 2016.

Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel
[2018-11-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv