JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Förvaltningsrätten har avgjort ”passupphandlingsmålet”
[2017-10-18]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm har idag avslagit Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning av Polismyndighetens upphandling av persondokument och...

HOVRÄTTEN DÖMER TILL FÖRMÅN FÖR SAABS KONKURSBO I ÅTERVINNINGSTVIST
[2017-10-18]   Göta hovrätt
Saabs konkursbo har tvistat med en av Saabs underleverantörer om återkrav (återvinning) av betalningar som Saab gjorde till underleverantören strax före...

Nytt inlägg på domarbloggen
[2017-10-17]   Södertörns tingsrätt
I veckans inlägg på domarbloggen beskriver rådmännen Lisa Anestål och Susanne Forssman hur handläggningen av arbetstvister går till, både i tingsrätt och...

Beslut om köpstopp av premiepensionsfond kan inte överklagas till förvaltningsdomstol
[2017-10-17]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Beslut om köpstopp av en fond i premiepensionssystemet kan inte överklagas till förvaltningsdomstol, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag....

Dom i mål om inkomstskatt m.m.
[2017-10-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen ...

Två personer med anknytning till Allra Pension AB häktade misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott
[2017-10-13]   Stockholms tingsrätt
Tingsrätten har idag häktat två personer med anknytning till Allra Pension AB misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grovt boföringsbrott...

Dom i mål om bostadstillägg
[2017-10-13]   Högsta förvaltningsdomstolen
Vid bedömningen enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken av om ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning har ledning...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv