JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Nytt inlägg på domarbloggen
[2018-09-18]   Södertörns tingsrätt
I veckans blogginlägg skriver rådmannen Fredrik Schedin om varför han valde att byta bana och lämna advokatyrket för en tillvaro som domare på Södertörns...

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet
[2018-09-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-09-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
En persons aktier i ett fåmansföretag har ansetts vara kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av...

Man döms för mord, mordförsök och grov misshandel
[2018-09-18]   Eksjö tingsrätt
Eksjö tingsrätt dömer idag en man för mord, mordförsök och grov misshandel. Mannen döms till 18 års fängelse.

Domstolsverket stödjer ENCJ:s beslut om Polen
[2018-09-18]   Domstolsverket
Det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, har stängt av det polska rådet för domstolsväsendet. Domstolsverket deltar som observatör i...

Dom i mål om skjutning i Bromma i november 2017
[2018-09-18]   Svea hovrätt
En man sköts i november 2017 till döds med ett automatvapen efter en kort biljakt på Bällstavägen i Bromma. Hovrätten har i dag meddelat dom i målet. Hovrätt...

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-09-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv