JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Information om kommande dom
[2017-06-27]   Stockholms tingsrätt
Onsdagen den 28 juni 2017 kl. 11.00 meddelar tingsrätten dom i mål angående åtal mot en riksdagsledamot.

En asylansökan avvisas p.g.a. äktenskap med en medborgare i s.k. säkert tredje land
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket måste ha tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till om ett asylärende ska avskrivas
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Stockholm kommuns beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center på Blasieholmen strider inte mot lag
[2017-06-27]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om bl.a exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Det konstaterar Kammarrätte...

Domar i mål om rättsprövning
[2017-06-27]   Högsta förvaltningsdomstolen
I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har...

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
[2017-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
Assistansersättning; fråga om behov av hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. (Mål nr 4667-16,...

Prövningstillstånd meddelade i mål om arbetsskadeförsäkring
[2017-06-26]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur bestämmelsen i 41 kap. 11 § socialförsäkringsbalk...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv