JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga till Svea hovrätt

Svea hovrätt överprövar bl.a. domar och beslut i brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i Svea hovrätts domkrets samt beslut från landets hyresnämnder. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, överprövar domar och beslut från landets mark- och miljödomstolar. Ett avgörande får överklagas av den som har dömts, av åklagaren, av brottsoffer och av parterna om det exempelvis rör sig om ett tvistemål. I vissa fall får även andra som berörs av ett avgörande överklaga.

Det framgår av tingsrättens avgörande om det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt.

Svea hovrätt kan ge prövningstillstånd om:

  1. det kan finnas anledning att ändra tingsrättens avgörande,
  2. det behövs för att hovrätten bättre ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt,
  3. det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning av inför framtida bedömningar av liknande frågor eller
  4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

I menyn till vänster hittar du praktisk information i form av en checklista som kan vara till hjälp vid utformandet av ett överklagande till hovrätten.

För mer information om att överklaga till hovrätten se Sveriges Domstolars webbplats.
Senast ändrad: 2013-12-19